Naše nabídka

Humbrol Precision Poly Cement AE2710 - lepidlo na plasty s aplikátorem 10ml

Kód zboží: 31-AE2710
Interní kód produktu: AE2710
Kategorie: Lepidla
Dostupnost: >5 ks

Cena s DPH: 70,00 Kč
Cena bez DPH: 57,85 Kč

Doporučená cena: 70,00 Kč
Ušetříte: 0,00 Kč

Množství: ks

Popis:
K čemu je Poly Cement dobrý?
Jedná se o lepidlo na bázi rozpouštědla, které je vhodné výhradně pro lepení modelů.

Podkladová vrstva
Běžné plasty používané při výrobě modelů včetně polystyrenu a ABS. Tento výrobek při aplikaci na požadovaný povrch plast roztaví a „svaří“ obě lepené části dohromady, čímž vznikne velmi pevné spojení.

Krytí
Závisí na tloušťce nanášené vrstvy.

Použití
Nanášejte přímo na plastový povrch modelu. Pro nanášení malého množství lepidla na drobné části a detaily může být užitečné i párátko nebo špejle.

Doba schnutí
Povrch zasychá po 10-20 minutách. Zcela suché je lepidlo za 1 hodinu. Doba schnutí se však může lišit podle okolní teploty a vlhkosti.

Jak Poly Cement odstranit
Pokud není lepidlo zcela zaschnuté, lze ho znovu rozpustit pomocí Liquid Poly či větším množstvím Poly Cement. Jakmile však zcela zaschne, je tato vrstva trvalá.

Bezpečnostní upozornění
Varování! Hořlavá kapalina a páry. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Tento výrobek není hračka!


Soubory ke stažení:
Bezpečnostní list CZ
Bezpečnostní list SK

E-mail  
Jméno
Telefon
Předmět  
Dotaz  Doporučujeme